در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - رئیس جمهوری: اقدام دولت عربستان محکوم و در راستای سیاستهای فرقه گرایانه است/عاملان...