در حال انتقال به آدرس درخواستی

اطلاعیه وزارت صنعت درباره تعداد ثبت‌نام‌کنندگان وام خرید خودرو/کدام خودروها در صدر فروش قرار داشتند؟