در حال انتقال به آدرس درخواستی

در گفت‌وگوی رو در روی فارس با مدیر عامل بورس کالا؛ فرمان پراید به سمت تالار نقره ای چرخید/ دلیل تعلل...