در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - برای سفری دو روزه و در صدر هیاتی بلندپایه رئیس‌جمهور چین دوم بهمن ماه وارد...