در حال انتقال به آدرس درخواستی

معاون وزیر نفت خبر داد/ پیشنهاد سرمایه‌گذاری 12 میلیارد یورویی آلمان در پتروشیمی ایران -...