در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - رئیس اتاق اصناف: بیش از سه برابر نیاز مردم کالا وجود دارد