در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد نتیجه سفر سیف به لندن/ آیا شک اروپایی‌ها رفع شد؟