در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - از سوی معاون اول رییس جمهور صورت گرفت ابلاغ فرمول تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک...