در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی اولین تورم تک رقمی ریاست جمهوری اش را ثبت کرد/جزییات تورم آذر به روایت مرکز آمار ایران