در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - هدفگذاری ایتالیا،فرانسه و آلمان برای تجارت 28 میلیارد یورویی با ایران