در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس بانک مرکزی ایران با وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار می‌کند