در حال انتقال به آدرس درخواستی

امضای سند همکاری تولید سه نوع خودرو بین ایران و فرانسه/ امضای قرارداد سیتروئن و سایپا در مراحل نهایی