در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری تسنیم - اتحادیه اروپا محدودیت پرواز هواپیماهای ایرانی را لغو می‌کند