در حال انتقال به آدرس درخواستی

کوثری: نه روحانی اختیار تام دارد، نه مذاکره‌ای رخ خواهد داد