در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - تولید پتروشیمی تبریز 17 درصد افزایش می یابد/ افزایش تقاضای بازارهای جهانی