در حال انتقال به آدرس درخواستی

توافق 3 جانبه سایپادیزل با ولوو و ekn‌ سوئد برای سهم بازار 50 درصدی