در حال انتقال به آدرس درخواستی

با اصلاح ساختار مالی، نقدینگی بالای 80 درصد برای گروه سایپا ایجاد خواهد شد