در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به رهبر انقلاب تبریک گفت