در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی پس از 25 سال تک رقمی شد