در حال انتقال به آدرس درخواستی

اوباما: نگرانی های ایران را بر طرف می کنیم/ امکان همکاری شرکت های خارجی با ایران