در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - صادرات 7.1 میلیون بشکه نفت در 48 ساعت/بارگیری سه نفتکش اروپایی به طور همزمان