در حال انتقال به آدرس درخواستی

نفت اوپک 35 دلاری شد