در حال انتقال به آدرس درخواستی

چرا هر وقت اصلاح‌طلبان روی کارند، بورس سقوط می‌کند؟!