در حال انتقال به آدرس درخواستی

از سوی وزیر نفت جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی ابلاغ شد