در حال انتقال به آدرس درخواستی

سیتروئن 50 درصد سهام زیرمجموعه سایپا را می خرد | مدیرعامل