در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیت الله هاشمی: جایی که رهبری از تیم مذاکره کننده تمجید می نمایند، گروهی که ادعای ولایتمداری هم...