در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزارت خارجه آمریکا: بر اساس تعهداتمان، مجوز فروش بوئینگ به ایران را صادر کردیم/این برای اقتصاد ما...