در حال انتقال به آدرس درخواستی

پروژه نیروگاه خورشیدی 750 کیلو وات به بهره برداری رسید - شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت...