در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - 500 میلیون دلار دیگر از بدهی نفتی هند به ایران پرداخت شد