در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - 1 دی 1352 - اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو «اوپک» در تهران