در حال انتقال به آدرس درخواستی

بعد از عربستان، روسیه نیز تهدید به افزایش تولید نفت کرد - تی نیوز