در حال انتقال به آدرس درخواستی

حماس: پرونده سوریه همچنان مانع بازگشت روابط ما با ایران به حالت عادی می شود