در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - تحویل تجهیزات زیمنس به ایران هیچ محدودیت قانونی ندارد