در حال انتقال به آدرس درخواستی

اولین قرارداد اجاره نفتکش‌های ایران امضا شد