در حال انتقال به آدرس درخواستی

آذربایجان هم به طرح «فریز نفتی» پیوست/ اجماع بیش از 15 کشور برای بالا بردن قیمت نفت