در حال انتقال به آدرس درخواستی

95 درصد سوخت نيروگاهها با گاز تامين مي شود - .:TSENEWS:. | .:TSENEWS:.