در حال انتقال به آدرس درخواستی

در دیدار وزیر راه و شهرسازی با همتای آلمانی وی اعلام شد مذاکره با فولکس‌واگن برای نوسازی کامیون‌های...