در حال انتقال به آدرس درخواستی

امیرعبداللهیان: بر روی متن اولیه 9 بندی درباره سوریه توافق شد / ظریف نگذاشت جدول زمانبندی برای کناره...