در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - سی.ان.ان: دیدار رئیس جمهوری ایران با پاپ در دو دهه اخیر بی سابقه است