در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - احمدی نژاد و عمرالبشیر بر وجود دشمن مشترک دو کشور تاکید کردند