در حال انتقال به آدرس درخواستی

رویترز: 59 شرکت نفتی آمریکا ورشکسته شدند/ پیش‌بینی افزایش در سه ماهه دوم سال