در حال انتقال به آدرس درخواستی

رجبی دوانی: اگر تنها معیار امیرالمؤمنین(ع) توان مدیریتی بود، معاویه را عزل نمی‌کردند...