در حال انتقال به آدرس درخواستی

اوباما دستور لغو تحریم‌های ایران را صادر کرد