در حال انتقال به آدرس درخواستی

بابک زنجانی: العقیلی همان «م.س» معروف است که وزارت نفت از آن 5 میلیارد مطالبه دارد و می‌گویند جای آن...