در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - موافقت ٦ تولیدکننده نفت با برگزاری نشست کشورهای عضو و غیرعضو اوپک