در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - رنو-نیسان و دولت فرانسه به توافق رسیدند