در حال انتقال به آدرس درخواستی

هندی ها گاز ایران را به نصف قیمت هم قبول نمی کنند - تی نیوز