در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - احتمال رسیدن قیمت نفت به کمتر از 10 دلار!