در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - خبرگزاری فرانسه: اتحادیه اروپا آماده برداشتن تحریم های ایران است