در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - عادل الجبیر خبر داد ریاض روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد/ کارکنان سفارت...